Prijava-Mala škola osnova matematike

Predavanja Vektorski račun i besplatne repeticije iz matematike će biti  5.11.2018. u 19:30 h i 6.11.2018 u 19:30 h Prirodoslovno-matematički fakultet Split (Ruđera Boškovića 33), učionica B3-16 (3. kat)