Prijava-Mala škola osnova matematike

Predavanja Vektorski račun i besplatne repeticije iz matematike će biti  7.12.2018. u 20:00 h Prirodoslovno-matematički fakultet Split (Ruđera Boškovića 33), učionica B3-17 (3. kat)